PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK H. SCHETTERS
Welkom op de website van Hubertien Schetters: praktijk voor psychotherapie.
Op deze site kunt u informatie vinden over de behandelmogelijkheden, werkwijzen en aanmelding.  
Het is een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk waar de behandelmogelijkheden op: individueel, partner- relatie en/of gezinssysteem niveau worden aangeboden.

 

Werkwijze
De werkwijze is cliëntgericht - directief.
Kenmerkend voor deze werkwijze en bejegening is: cliëntvriendelijkheid, kwaliteit, efficiëntie en transparantheid. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere vragenlijsten, schema's, schrijfopdrachten en mede met behulp van de ROM QIT-online, wordt het ontwikkelveranderingsproces gemeten en daar waar nodig bijgesteld. U als cliënt staat met uw hulpvraag centraal en de behandel-mogelijkheden worden daarop aangepast. Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van behandeling en alle informatie, waaronder de diagnostiek, het behandeladvies, behandelplan en relevante testvragenlijst- scores, worden zorgvuldig en onderbouwd aangereikt en met u doorgenomen.  

Redenen voor aanmelding kunnen zijn wanneer u last heeft van:‚Äč
 • depressieve klachten en depressies
 • angstklachten en angststoornissen
 • persoonlijkheidsstructuurblokkades
 • klachten met betrekking tot onverwerkte trauma's
 • levensfaseproblematiek, die allesbepalend en overspoelend is
 • disfunctioneren binnen het partnerschap en/of gezinssysteem
 • seksuele blokkades
 • chronische uitputtingsverschijnselen, o.a. burnout
 • werkgerelateerde problematiek, die het persoonlijk functioneren blokkeert
 • gestagneerde rouwverwerking
 • lichamelijke klachten, die medisch niet verklaard kunnen worden